Bông Cỏ May
Bạck Kim
và những tình khúc của
Tr
úc Phương 2


Kim Cương Musics thực hiện