Khúc Chiêu Hồn Của Gió

Nhạc HÀ PHƯƠNG ANH
Những tình khúc phổ thơ PHẠM NGỌC

Phát hành tháng 2/2005Giới thiệu tại Saigonline

Front


Liên Lạc

Hà Phương Anh

email: vkhaphuonganh@yahoo.com
website: http://www.geocities.com/vkhaphuonganh/VongKhuc.html

Phạm Ngọc

email: phamngoc@poetic.com
website: http://saigonline.com/phamngoc
P.O Box 3417
Auburn  CA 95604
USA


CD Back