Nhạc Nguyễn Hoà Nguyễn

Nguồn sống thương yêu - Minh Tâm
Thương chảy thành thơ - Trung Minh
Hoài bão thương yêu - Minh Tâm
Hoà ước thương yêu - Trung Minh
Thương ghét chung tình - Minh Thy
Giọt lệ thương yêu - Trung Minh
Tình thương lớn - Minh Thy
Tình mẹ cung diêu - Trung Minh

Liên lạc: Cao Quỳnh Tuệ Lâm caoquynhtuelam@yahoo.com