Bến Mơ
Quách Nam Dung
 
 
liên lạc: Quách Nam Dung
PO Box 97
Sandown Village, VIC 3171
Australia
E-mail: QuachNamDung@hotmail.com
 
 
Cuộc tình tuyệt vời - Vân Ðức
Xuân tha hương - Anh Huy
Biển hoàng hôn - Vân Ðức
Một sáng hồng - Nhất Luân
Trọn kiếp không phai - Vân Ðức
Này em có hay rằng - Anh Huy
Bến mơ - Vân Ðức
Ðơn côi - Mỹ Linh
Thắp nến cho quê hương - Anh Huy
Mảnh đời có nhau - Vân Ðức