Tiếng Hát Ái Khanh
 
 
Hòa âm: Duy Thành 8
liên lạc: Phạm Chung
pham_chung@yahoo.com
 
 
 Front.jpg (134427 bytes)

 

 
Buồn Tàn Thu
nhạc Văn Cao
mp3
Real Player
 
Giấc Mơ Hồi Hương
nhạc Vũ Thành
mp3
Real Player
 
Mùa Thu Chết
nhạc Pham Duy, thơ Guillaume Apollinaire
mp3
Real Player
 
Ngậm Ngùi
nhạc Phạm Duy, thơ Huy Cận
mp3
Real Player
 
Tiếng Xưa
nhạc Dương Thiệu Tước
mp3
Real Player
 
Trăng Mờ Bên Suối
nhạc Lê Mộng Nguyên
mp3
Real Player
 
Ngăn Cách
nhạc Y Vân
mp3
Real Player
 
Thương Nhau Ngày Mưa
nhạc Nguyễn Trung Cang
mp3
Real Player
 
Thôi
nhạc Y Vân, lời Nguyễn Long
mp3
Real Player
 
Nửa Hồn Thương Ðau
thơ Thanh Tâm Tuyền
nhạc Phạm Ðình Chương
mp3
Real Player
 
 
 

Back.jpg (161467 bytes)

Inside.jpg (148794 bytes)