Hương Quê Mẹ

 
Y La - Lê Khắc Ngọc Quỳnh
 
 
Đàn Bầu: Thúy Hạnh
Đàn Tranh: Thạch Cầm
Sáo: Bảo Cường
 
 
HuongQueMe_01.jpg (310208 bytes)
 
 
 
Thơ Giới Thiệu -Thúy Vinh
mp3
Real Player
 
Lời Giới Thiệu - Đoàn Yên Linh
mp3
Real Player
 
Mẹ Việt Nam - Hồng Vân
mp3
Real Player
 
Nhớ Mẹ - Bích Ngọc & Đoàn Yên Linh
mp3
Real Player
 
Ngọt Ngào - Thúy Vinh
mp3
Real Player
 
Mẹ Hiền - Hồng Vân
     (nhạc Lê Khắc Bình, ý thơ Y La)
mp3
Real Player
 
Thơ Tôi - Minh Tiến & Đoàn Yên Linh
mp3
Real Player
 
Làm Sao Quên - Hồng Vân
mp3
Real Player
 
Tiếng Huế - Thúy Vinh
mp3
Real Player
 
Đường Về Quê Tôi - Bích Ngọc
mp3
Real Player
 
Lời Ai Thỏ Thẻ - Hồng Vân
mp3
Real Player
 
Áo Lụa Ngày Nào - Minh Tiến & Đoàn Yên Linh
mp3
Real Player
 
Sắc Phượng Ở Huế - Bích Ngọc
mp3
Real Player
 
Huế Mình - Thúy Vinh
mp3
Real Player
 
 
HuongQueMe_02.jpg (123716 bytes)