Hồn Quê xin nhắn gởi các thân hữu cùng các bạn.

Hồn Quê xin cảm ơn:

 

Hồn Quê sẽ đưa các tài liệu này lên trang báo để giới thiệu cùng độc giả trong nay mai.  Lần nữa, HQ xin chân thành cảm ơn tất cả các thân hữu cùng các bạn.