Tội Ðồ Yêu Thương

12 Tình Khúc
Nguyễn Tất Vịnh & Bảo Trường
 
 
liên lạc: baotruongus@yahoo.com
 

toidobia truoc1.jpg (25478 bytes)
 
 
Tội Ðồ Yêu Thương
nhạc Bảo Trường
Bảo Yến trình bày
Real Player
mp3
 
Gởi Em
nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Quang Minh trình bày
Real Player
mp3
 
Cổ Tích Cho Mùa Ðông
nhạc Bảo Trường
Hạnh Nguyên trình bày
Real Player
mp3
 
Em Về Từ Hương Hạ
nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Tấn Ðạt trình bày
Real Player
mp3
 
Chiều Trên Biển Cam Ranh
nhạc Bảo Trường
Ðoan Trang trình bày
Real Player
mp3
 
Nỗi Niềm
nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Mai Thảo trình bày
Real Player
mp3
 
Những Ngọn Nến Hồng
ý thơ Lê Nhược Thủy
nhạc Bảo Trường
Quang Minh trình bày
Real Player
mp3
 
Huế Xa
nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Bảo Yến trình bày
Real Player
mp3
 
 
Hiên Chiều Mưa
nhạc Bảo Trường
Tấn Ðạt trình bày
Real Player
mp3
 
Khi Chúng MìnhYêu Nhau
thơ Lê Kim Liên
nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Hạnh Nguyên trình bày
Real Player
mp3
 
Ngụ Ngôn Của Mùa Hạ
nhạc Bảo Trường
Quang Minh trình bày
Real Player
mp3
 
Mỏi Mòn
nhạc Nguyễn Tất Vịnh
Ðoan Trang trình bày
Real Player
mp3

toidomatsau1.jpg (31244 bytes)