Sao Ðổi Ngôi
 
Tình Khúc Bảo Trường
 
liên lạc: baotruongus@yahoo.com
 
 
saodoingoi.jpg (357560 bytes)

 

Sao Ðổi Ngôi – Ý Lan
Real Player
mp3
 
Trên Nhánh Rong Tình – Tuấn Ngọc
Real Player
mp3
 
Ngỡ Như Là Tình Yêu – Ý Lan
Real Player
mp3
 
Tôi Yêu Em Nghiệt Ngã – Tuấn Ngọc
Real Player
mp3
 
Bến Nước (Lời Thanh Sương và Bảo Trường) – Ý Lan
Real Player
mp3
 
Xin Cứ Vô Tình – Tuấn Ngọc
Real Player
mp3
 
Sương Khói – Ý Lan
Real Player
mp3
 
Tương Tư Màu Áo Trắng (ý thơ Ðoàn Văn Nhơn) – Tuấn Ngọc
Real Player
mp3
 
Nửa Vô Tình – Ý Lan
Real Player
mp3
 
Mạch Suối Nguồn – Tuấn Ngọc
Real Player
mp3
 

saodoingoi2.jpg (338123 bytes)