CD  Giai Ðiệu Yêu Thương
Mời nghe :

 

Hoa Xoan

Thơ : Nhất Tâm

Tiếng hát : Tuyết Nhung

 wma

 

Giai Ðiệu Yêu Thương

Thơ : Tất Hanh

Tiếng hát : Mỹ Thuý

 wma

 

Một Chiều  Thăm Em

Nhạc và lời : Hiếu Anh

Tiếng hát : Quốc Thái

Wma

 

Mưa Khuya

Nhạc và lời : Hiếu Anh

Tiếng hát : Khánh Duy

wma

 

Ðịa chỉ liên lạc:
Hiếu Anh
5405
Tupelo Pass

Louisville , KY 40213 ,USA

(502)964-2472
E-mail: antoniuspham@hotmail.com