Giá ủng hộ $ 7.US , bao luôn cước phí. Ngoài US ,xin cộng thêm $2.US

 

Xin mời liên lạc :

Hoàng Văn

9327 Concourse DR . Houston,TX 77036 ,USA

Tel : (713) 995-5335

 

Mời Nghe :

 

Dỗi Hờn

Hoàng Kim trình bày

mp3

 

Sợi Tóc Mong Manh

thơ : Thơthơ

Ngân Quỳnh trình bày

mp3

 

Vui Ðón Xuân Về

Mai Thảo & Xuân Trường trình bày

mp3