Lạc Trong Đêm

 

Lê Quốc Tuấn
108 Topcliff Ave
Toronto, Ont M#N1L8
Canada
leqtuanca@yahoo.ca

 


Qua Phố Nhớ Em
nhạc Lê Quốc Tuấn
tác giả trình bày
Real Player
mp3
Chiều Mưa Em Không Đến
nhạc Lê Quốc Tuấn
tác giả trình bày
Real Player
mp3
Lạc Lối Về
nhạc Lê Quốc Tuấn
tác giả trình bày
Real Player
mp3
 
Chiều Nhớ
nhạc Lê Quốc Tuấn
tác giả trình bày
Real Player
mp3
 
Phù Du
nhạc Lê Quốc Tuấn
tác giả trình bày
Real Player
mp3
 
Mơ Tình
nhạc Lê Quốc Tuấn
tác giả trình bày
Real Player
mp3
 
Ngậm Ngùi
nhạc Lê Quốc Tuấn
tác giả trình bày
Real Player
mp3
 
Đáng Chi Em Buồn
nhạc Lê Quốc Tuấn
tác giả trình bày
Real Player
mp3
 
Cơn Gió Chiều
nhạc Vũ Như Khoa và Lê Quốc Tuấn
tác giả trình bày
Real Player
mp3
 
Lạc Trong Đêm
nhạc Lê Quốc Tuấn
Thanh Hoa trình bày
Real Player
mp3