Tình Khúc Lê Xuân Hân
Khung Trời Xa Lạ
 
liên lạc:
LeXuanHan@hotmail.com
Website: http://www.LeXuanHan.com
858-245-9283 (USA)
612-415-616 385 (Australia)

 

KhungTroiXaLa_Cover.jpg (22710 bytes)

 

 
Khung Trời Xa Lạ
Real Player
mp3
 
Tìm Về Giấc Mơ
Real Player
mp3
 
Mưa Buồn Trong Mắt Em
Real Player
mp3
 
Trái Tim Mù Lòa
Real Player
mp3
 
Mênh Mang
Real Player
mp3