Bờ Tóc Nhỏ

Những Ca Khúc Phổ Thơ Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm

 
Mai Đức Vinh
(maiducvinh@yahoo.com)
Nhật Vũ
(nhatvu@honque.com)
 
 

Một Khoảng Trời Xưa
thơ HNTT
nhạc Mai Đức Vinh
Nguyễn Dung trình bày
Real Player
mp3
 
Bờ Tóc Nhỏ
thơ HNTT
nhạc Nhật Vũ
Ngọc Tâm trình bày
Real Player
mp3
 
Về Nhé Em
thơ HNTT
nhạc Mai Đức Vinh
Nguyễn Dung trình bày
Real Player
mp3
 
MỘt Thoáng Đi Về
thơ HNTT
nhạc Mai Đức Vinh
Dương Hiếu trình bày
Real Player
mp3
 
Sinh Nhật Tháng Mười
thơ HNTT
nhạc Mai Đức Vinh
Nguyễn Dung trình bày
Real Player
mp3
 
Chiều Qua Phố Người
thơ HNTT
nhạc Nhật Vũ
Ngọc Tâm trình bày
Real Player
mp3
 
Đành Thôi
thơ HNTT
nhạc Nhật Vũ
Nguyễn Dung trình bày
Real Player
mp3
 
Những Dòng Sông Quê Cũ
thơ HNTT
nhạc Mai Đức Vinh
An Như Phú trình bày
Real Player
mp3
 
Một Người
thơ HNTT
nhạc Mai Đức Vinh
Nguyễn Dung trình bày
Real Player
mp3
 
Gọi Tên Em
thơ HNTT
nhạc Mai Đức Vinh
Ngọc Tâm trình bày
Real Player
mp3
 
Những Mùa Trăng
thơ HNTT
nhạc Mai Đức Vinh
Nguyễn Dung trình bày
Real Player
mp3