Yêu
 
Nhạc Nguyên Bích
Thơ Thanh An và Nguyễn Văn Cường
 
Ðịa chỉ liên lạc:
Nguyên Bích
10904 Scarsdale Blvd
Suite 150
Houston, TX 77089
USA
 
 
 
 
Ước Ao
nhạc Nguyên Bích
thơ Thanh An
Quang Minh trình bày
mp3
real player
 
Ðã Yêu
nhạc Nguyên Bích
thơ Thanh An
Hạnh Nguyên và Tấn Ðạt trình bày
mp3
real player
 
Ngỏ Ý
nhạc Nguyên Bích
thơ Nguyễn Văn Cường
Ðoan Trang trình bày
mp3
real player
 
Như Cơn Lốc Cuốn
nhạc Nguyên Bích
thơ Nguyễn Văn Cường
Khắc Dũng trình bày
mp3
real player
 
Chớm Yêu
nhạc Nguyên Bích
thơ Thanh An
Nhã Phương trình bày
mp3
real player
 
Hẹn Ước
nhạc Nguyên Bích
thơ Thanh An
Tấn Ðạt trình bày
mp3
real player
 
Tình Em
nhạc Nguyên Bích
thơ Thanh An
Bảo Yến trình bày
mp3
real player
 
Thơ Chảy Hồn Tôi Nét Tên Em
nhạc Nguyên Bích
thơ Nguyễn Văn Cường
Quang Minh trình bày
mp3
real player
 
Tôi Sẽ Về Thăm
nhạc Nguyên Bích
thơ Nguyễn Văn Cường
Hạnh Nguyên trình bày
mp3
real player
 
Trong Lũy Tre Quê Hương Tôi
nhạc Nguyên Bích
thơ Nguyễn Văn Cường
Bảo Yến trình bày
mp3
real player
 
Chớm Yêu
nhạc Nguyên Bích
thơ Thanh An
Lệ Mai và Phạm Quang Tuấn trình bày
mp3
real player