Cm hoa tình yêu
Ca khúc Nguyễn Tất Vịnh - 12 tình khúc phổ thơ
 
 
liên lạc: Vietnamese International Poetry Society
Tel 214-703-0015
E-mail: NhuHoaLeSinh@yahoo.com
 
 
 
Bến Thu Giang - thơ Lê Cẩm Thanh - Bảo Yến
mp3
 
Em Như - thơ Vĩnh Phước - Quang Minh
mp3
 
Nhung Nhớ - thơ Dương Đức Bửu - Bảo Yến
mp3
 
Hoa Hoàng Hâu  - thơ Thu Minh - Khắc Dũng
mp3
 
Huế - thơ Hoàng Hoa - Vân Khánh
mp3
 
Tình Muộn - thơ Như Hoa Lê Quang Sinh - Khắc Dũng
mp3
 
Hạnh Phúc Đơn Sơ - thơ Ly Châu - Quang Minh
mp3
 
Chớ Để Hoa Sầu - thơ Hồng Phúc- Bảo Yến
mp3
 
Gọi Nhau - thơ Hoa Độ - Mỹ Dung
mp3
 
Nhạc Lòng - thơ Đào Thanh Khiết - Tấn Đạt
mp3
 
 Mấy Dòng Ngũ Ngôn cho Huế  - thơ Hạ Ái Khanh - Bảo Yến
mp3
 
Muà Dĩ Vãng - thơ Phạm Ngọc
mp3
 
 
Hoà Âm: Quốc Dũng, Quang Đạt