Gió Hát Ngàn Lời Ru

10 Tình Khúc

Nhật Vũ phổ từ thơ Phạm Ngọc

 

 

liên lạc: Nhật Vũ

220 Jennifer LN

Arlington ,TX 76002

email : nhatvu25@yahoo.com

 

Phạm Ngọc

P.O.Box 3417

Auburn, CA 95604

email : pham_ngoc@hotmail.com

 

 


 

 

Trăng Viễn Khơi

Tấn Ðạt trình bày

Real Player

mp3

wma

 

Gió Hát Ngàn Lời Ru

Hạnh Nguyên trình bày

Real Player

mp3

wma

 

Em Huế Xưa

Vân Khánh trình bày

Real Player

mp3

wma

 

Khúc Hạ Buồn

Khắc Dũng trình bày

Real Player

mp3

wma

 

 

Con Ðường Cũ Bao Lần Qua vẫn Lạ

Tố Nga trình bày

Real Player

mp3

wma