Tiễn Em Chiều Mưa
 
 
tiếng hát Tâm Khanh
(www.tamkhanh.com)
 

DungNhacChuyenMuaDong.jpg (32322 bytes)

 

Tiễn Em Chiều Mưa
(nhạc Ðăng Khánh)
Real Player
mp3
 
Dốc Mơ
(nhạc Ngô Thụy Miên)
Real Player
mp3
 
Tình Tự Mùa Xuân
(nhạc Từ Công Phụng)
Real Player
mp3
 
Khi Tình Như Một Giấc Mơ
(nhạc Tâm Khanh)
Real Player
mp3
 
Cho Rơi Những Bụi Tình
(nhạc Hoàng Trọng Thụy)
Real Player
mp3
 
Ðoản Khúc Cuối Cho Em
(nhạc Hoàng Trọng Thụy)
Real Player
mp3
 
Miên Khúc
(nhạc Ngô Thụy Miên)
Real Player
mp3
 
Hạt Mưa Bay Cuối Ðời
(Ðăng Khánh)
Real Player
mp3
 
Tuổi Xa Người
(nhạc Từ Công Phụng)
Real Player
mp3
 
Tặng Em
(nhạc Tâm Khanh)
Real Player
mp3