Mời Nghe

Bông Tuyết  Trắng  (mp3)

Thơ  : Ngô Thy Vân

Nhạc :  Nguyễn Trọng Khôi

Trình Bày : Trầm Tú

Liên Lạc : thyvan2@juno.com