Đàn Tranh

Cathare Vietnamienne

Vietnamese Zither

 

Trần Quang Hải
12 rue Gutenberg
94450 LIMEIL BREVANNES
FRANCE
tranqhai@club-internet.fr

 

 

Chuyện Hề Ba Miền
Real Player
mp3
 
Mộng Đến Vùng Việt Bắc
Real Player
mp3
 
Vịnh Hạ Long
Real Player
mp3
 
Sông Hương Núi Ngự
Real Player
mp3
 
Tiếng Vang Miền Trung Tây Nguyên
Real Player
mp3
 
Nhớ Miền Nam
Real Player
mp3
 
Chợ Lớn - Sài Gòn
Real Player
mp3
 
Vĩnh Long, Thời Thơ Ấu
Real Player
mp3
 
Cửu Long Giang Thân Yêu
Real Player
mp3
 
Hồn Việt Nam
Real Player
mp3