CD "Thuở ấy mới yêu Em"
Mời nghe :

 

Tay Vẫy trong mưa

Thơ : Cát Biển

Tiếng hát : Bảo Yến

mp3 , wma , ram

 

Em  Giấu Tôi Vào Huyền Thoại

Thơ : Linh Lan

Tiếng hát : Quang Minh

mp3, wma , ram

 

Ðịa chỉ liên lạc:
Hồ Ngọc Minh, MD
11180 Warner Ave - Ste 461
Fountain Valley, CA 92708

E-mail: vuthunguyen@cox.net