Xin xem trang Chủ Trương để biết thêm về Hồn Quê và cách thức gởi bài vở.

Liên lạc với Hồn Quê xin gởi về

Hồn Quê
11602 Bourgeois Forest Drive
Houston, TX 77066

Email: honque@honque.net

 

 • Chủ Nhiệm: Vương Huyền
       VuongHuyen@honque.net
 •  Âm Nhạc & Hình Bìa: Nhật Vũ
       NhatVu@honque.
  net
 • Kỹ Thuật Linh Họa: Nguyễn Thường Duy
       NguyenThuongDuy@honque.
  net
 • Nhắn Tin: Mai Anh Tuấn
      
  MaiAnhTuan@honque.net
 • Văn Nghệ: Ngô Thị Thu Nga
       ThuNga@honque.net
 • Hình Bìa: Hoàng Vi Kha
       HoangViKha@honque.
  net
 • Âm Thanh - Radio: Hà Nhật Linh
      
  HaNhatLinh@honque.net
 • Biên Soạn: Mạc Phương Đình
       MacPhuongDinh@honque.net
 • Soạn Thảo: Từ Tú Trinh
      
  TuTuTrinh@honque.net
 • Photogallery: Phạm Minh Phước
      
  PhamMinhPhuoc@honque.net
 • Kỹ Thuật Web: Trần Quốc Bảo
       TranQuocBao@honque.net

Anh chị em đã từng cộng tác trong ban biên tập Hồn Quê: Trường Đinh, Song Vinh, Phạm Chung, Ðỗ Thái Vũ, Dương Kiều Nhi, Anh Huy, Phạm Văn Vui, Phạm Doanh, Nguyễn Thanh Trúc, Mai Đức Vinh, Cát Biển, và Lina Phạm.

o o O o o

Hồn Quê xin cảm ơn anh Tuệ Phạm đã cho HQ mảnh vườn thân thương để gầy dựng mái ấm HQ trong suốt thòi gian qua ...