Phần Giới Thiệâu

Ông Đại Chí Chung, người Đài Loan, sáng tác cuốn "Lão Tử Thì Thầm", tức cuốn "The Tao Speaks", trên chuyến bay từ Đài Loan đến Tokyo, Nhật Bản, dựa theo cuốn Đạo Đức Kinh, (nguyên bản được viết vào khoảng 250 BC). Phần lớn các học giả ngày nay cho rằng cuốn sách Đạo Đức Kinh được sưu tập từ những văn chương truyền khẩu nên nguyên tác không có chủ đề và tên tác giả.

Theo văn kiện lịch sử, Lão Tử sinh khoảng thế kỷ thư sáu, tại hương Lệ, huyện Hỗ, nước Sở; họ Lí, tên là Nhĩ, tự Đam, làm quan sử, giữ kho sách của nhà Chu, tại thủ đô Lưỡng Quảng, nhờ vậy ông có dịp đọc vô số sách quý ở đây và đã thâu thập được những kiến thức uyên thâm của thời đó để ứng dụng vào đời sống.

Cũng theo chuyện kể lại thì Lão Tử sinh cùng thời với Khổng Tử( 550-480). Lần đầu tiên Khổng Tử đến thăm Lão Tử tại Lưỡng Quảng, Khổng Tử có biếu Lão Tử một con ngỗng để làm quà ra mắt. Hai ông đàm đạo rất tương đắc liên tục trong ba ngày. Khi ra về, Khổng Tử cảm thấy rất sảng khoái và rất khâm phục Lão Tử. Sau này, khi trở về quê, ông đã kể cho các đệ tử của ông rằng: "

Chim thì ta biết nó có thể bay, cá thì ta biết nó có thể lội được, giống thú thì ta biết nó có thể chạy được. Chạy, bay, lội ta có thể giăng lưới mà bắt được; còn như con rồng thì ta biết nó cưỡi gió, cưỡi mây biết bay lên trời lúc nào. Hôm nay ta thấy Lão Tử chẳng phải rồng đó sao."

Tông chỉ của Lão -Tử khác với Khổng -Tử. Lão -Tử chủ trương tu tiên, không muốn can dự vào chính sự, chỉ muốn tự tìm lấy sự thoải mái cho tâm hồn. Người đời gọi "Vô Vi" là tông chỉ của đạo Lão. Trong khi đó, Không Tử chủ trương một xã hội phải có "Tôn ti trật tự", nên ông đã bỏ công ra nghiên cứu nho học và dạy cho mọi người biết sống xứng với bổn phận của mình. Ông là người sáng lập ra Khổng Giáo.

Việt nam nói riêng và các nước Á Châu nói chung, chúng ta chịu ảnh hưởng rất nhiều tư tưởng của hai vĩ nhân trên.

Nhật Vũ