Hiện thời chúng tôi dùng Flash và Director của hãng Macromedia. Director dùng làm được nhiều thứ hơn Flash nên chúng tôi trình bày sơ qua cho các bạn biết. Bạn có thể download Director từ Macromedia để xài thử trong vòng 30 ngày tại:

     http://www.macromedia.com/downloads/

Sau khi download, bạn đọc qua Online Help và làm thử phần Director Tutorial. Sau đó bạn ghé download bài Bên Kia Nỗi Nhớ rồi xem Hồn Quê làm bài này như thế nào:

     http://www.honque.com/LinhHoa/BenKia/BenKiaNoiNho.dir_Test

Download xong bạn đổi tên nó thành BenKiaNoiNho.dir rồi mở ra trong Director để dùng. Nếu bạn cần thêm sách để tìm hiểu, bạn nên tìm mua cuốn Director 8 and Lingo: Inside Macromedia Series (ISBN: 0766820084).

Chúng tôi mong mỏi bạn nào có khả năng về kỹ thuật và giàu óc sáng tạo, làm được những bài như thế này, xin gởi về Hồn Quê đóng góp với chúng tôi. Nếu bạn cần thơ, truyện, nhạc, v.v. để làm thì xin liên lạc với Hồn Quê, chúng tôi sẽ gởi đến bạn.

Hồn Quê chúng tôi cũng đang trong thời thử nghiệm loại văn thơ, nhạc Linh Họa này nên rất mong đón nhận những ý kiến xây dựng của quý bạn. Mọi liên lạc xin gởi về HonQue@honque.net