Đưa Người Về Phương Đông

 

DNVPD.jpg (18470 bytes)

Đây cũng là CD
Nhớ Sài Gòn
do trung tâm nhạc Mai Ngọc Khánh phát hành

 

 

Đêm Đông Lạnh Trời Mưa Xuống
nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Thiên Phượng trình bày
Real Player
mp3 (high quality)


Tôi Xa Người
thơ Du Tử Lê
nhạc Phạm Anh Dũng
Duy Trác trình bày
Real Player
mp3 (high quality)


Hư Ảo Trăng
thơ Nguyên Sa
nhạc Phạm Anh Dũng
Mai Hương trình bày
Real Player
mp3 (high quality)


Tháng Bảy Chưa Mưa
thơ Y Dịch
nhạc Phạm Anh Dũng
Tuấn Ngọc trình bày
Real Player
mp3 (high quality)


Nắng Xuân Xưa
nhạc và lời Phạm Anh Dũng
Lệ Thu trình bày
Real Player
mp3 (high quality)


Gọi Mùa Thu Mơ
nhạc và lời Phạm Anh Dũng
Duy Trác trình bày
Real Player
mp3 (high quality)


Mùa Hè Tới
nhạc và lời Phạm Anh Dũng
Thái Hiền trình bày
Real Player
mp3 (high quality)


Tình Khúc Hồi Hương
nhạc và lời Phạm Anh Dũng
Phạm Anh Dũng trình bày
Real Player
mp3 (high quality)


Bài Thơ Mùa Thu
thơ Bích Huyền
nhạc Phạm Anh Dũng
Mai Hương trình bày
Real Player
mp3 (high quality)


Sông Ngọc
thơ Du Tử Lê
nhạc Phạm Anh Dũng
Trọng Nghĩa trình bày
Real Player
mp3 (high quality)


Nhớ Sài Gòn
nhạc và lời Phạm Anh Dũng
Quỳnh Giao trình bày
Real Player
mp3 (high quality)


Đưa Người Về Phương Đông
thơ Cung Vũ
nhạc Phạm Anh Dũng
Duy Trác trình bày
Real Player
mp3 (high quality)