Tình Khúc Mới Sáng Tác
Phạm Anh Dũng

 

15 Năm Hò Hẹn
Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Phạm Anh Dũng
hòa âm Quốc Dũng
Bảo Yến trình bày
Real Player
mp3 (high quality)
Huế Buồn Chi
Thơ: Hoàng Xuân Sơn
Nhạc: Phạm Anh Dũng
midi và mp3 (high quality)
 
Phía Chiều
Thơ: Trịnh Thanh Thủy
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Trình bày: Phạm Anh Dũng
Real Player
mp3 (high quality)
 
Từ Anh...và Nhớ
thơ: Thơ Thơ
phổ nhạc: Phạm Anh Dũng
Phạm Anh Dũng trình bày
Real Player
mp3 (high quality)
 

Tay Che Mặt Trời
thơ Hà Huyền Chi
nhạc Phạm Anh Dũng
Phạm Anh Dũng trình bày
Real Player
mp3 (high quality)
 
Nước Chảy Qua Cầu
thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao
nhạc  Phạm Anh Dũng
Phạm Anh Dũng trình bày
Real Player
mp3 (high quality)
 

Dạ Quỳnh Hương
thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao
nhạc Phạm Anh Dũng
Phạm Anh Dũng trình bày
Real Player
mp3 (high quality)
 
Cô Bé Dễ Thương
thơ Trần Ngọc
nhạc Phạm Anh Dũng
hòa âm Quốc Dũng
Nhã Phương trình bày
Real Player
mp3 (high quality)


Em Như Nụ Hồng
thơ Trần Ngọc
nhạc Phạm Anh Dũng
hòa âm Quốc Dũng
Quang Minh trình bày
Real Player
mp3 (high quality)
 
 
Tình Thu
thơ Phạm Ngọc
nhạc Phạm Anh Dũng
Phạm Anh Dũng trình bày
Real Player
mp3 (high quality)