padung.jpg (5209 bytes)

Phạm Anh Dũng

 

Sinh ngày 1-1-1949 tại Duyên Hà, Thái Bình. Hiện tại đang hành nghề Y Khoa Gia Đình ở Santa Maria, California.


Đã phát hành:

1991: Tập nhạc Tình Khúc Hồi Hương gồm 12 tình khúc trong đó có 6 bản là thơ phổ nhạc của các thi sĩ trong gia đình Y Khoa như Đinh Tuấn, Phạm Thế Trường... Bìa và phụ bản do họa sĩ Mùi Quý Bồng. Nhạc sĩ Phạm Duy đề tựa. Duy Cường soạn hòa âm cho tây ban cầm.

1993: tái bản tập nhạc Tình Khúc Hồi Hương.

1993: Compact Disc Đưa Người Về Phương Đông gồm 12 tình khúc trong đó 6 bản là nhạc phổ thơ của những thi sĩ nổi tiếng như Nguyên Sa, Du Tử Lê... Nhạc sĩ Duy Cường phụ trách hòa âm. Các ca sĩ trình bầy: Tuấn Ngọc, Thái Hiền, Duy Trác, Mai Hương, Lệ Thu. Họa sĩ Khánh Trường vẽ bìa.

1996: Compact Disc Tình Khúc Hồi Hương do chính tác giả trình bầy những bản nhạc trong tập nhạc Tình Khúc Hồi Hương.

2001: Đang soạn Compact Disc Tình Bỗng Khói Sương, gồm 10 ca khúc phổ thơ Phạm Ngọc.