Tình Bỗng Khói Sương

 

(Sắp Phát Hành)

 

 

 
Tình Bỗng Khói Sương
thơ: Phạm Ngọc
phổ nhạc: Phạm Anh Dũng
Bảo Yến trình bày
 
Chia Nửa Vầng Trăng
thơ: Phạm Ngọc
phổ nhạc: Phạm Anh Dũng
Khaéc Dũng trình bày
 
Lại Một Chiếc Lá Rơi
thơ: Phạm Ngọc
phổ nhạc: Phạm Anh Dũng
Bảo Yến trình bày
 
Đã Xa
thơ: Phạm Ngọc
phổ nhạc: Phạm Anh Dũng
Bảo Yến trình bày
 
Trẩy Nhánh Sương Mù
thơ: Phạm Ngọc
phổ nhạc: Phạm Anh Dũng
Mỹ Tâm trình bày