Tình Khúc Hồi Hương

 

TKHH.jpg (14822 bytes)

Hòa âm: Quốc Dũng
Bìa: Mùi Quý Bồng
Phạm Anh Dũng trình bày

 

Hong Tóc
Thơ: Phạm Thế Trường
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Real Player
mp3 (high quality)

Nhớ Sài Gòn
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Real Player
mp3 (high quality)

Xóm Cũ
Thơ: Phạm Thế Trường
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Real Player
mp3 (high quality)


Con Đường Lá Biếc
Thơ: Đinh Tuấn
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Real Player
mp3 (high quality)


Tình Khúc Hồi Hương
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Real Player
mp3 (high quality)


Nắng Xuân Xưa
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Real Player
mp3 (high quality)

Em Về
Thơ: Mùi Qúy Bồng
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Real Player
mp3 (high quality)

Đêm Đông Lạnh Trời Mưa Xuống
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Real Player
mp3 (high quality)

Gọi Mùa Thu Mơ
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Real Player
mp3 (high quality)

Nắng Lụa
Thơ: Trang Châu
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Real Player
mp3 (high quality)

Bài Thơ Mùa Thu
Thơ: Bích Huyền
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Real Player
mp3 (high quality)

Có Khi Nào
Thơ: Đinh Tuấn
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Real Player
mp3 (high quality)