Tình Khúc Phạm Anh Dũng

 

HinhCD.jpg (47816 bytes)

 

 
Mẹ Ru Con
Nhạc và lời: Phạm Anh Dũng
Nguyên Bích trình bày
 
 
Phiến Đá
thơ: Phạm Ngọc
phổ nhạc: Phạm Anh Dũng
Bảo Yến trình bày
 

Nước Chảy Qua Cầu
thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao
nhạc Phạm Anh Dũng
hòa âm Quốc Dũng
Bảo Yến trình bày
Real Player
mp3 (high quality)

 

Dạ Quỳnh Hương
thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao
nhạc Phạm Anh Dũng
hòa âm Quốc Dũng
Bảo Yến trình bày
Real Player
mp3 (high quality)