Linh Họa - thơ nhạc
Phạm Anh Dũng 
 
Em Về
thơ Mùi Quý Bồng
nhạc Pham Anh Dũng
ca sĩ Đan Kim Tâm và Nguyên Bích
hòa âm Nguyên Bích
pps
 
Hoa Đào Năm Ngoái
Thơ Thôi Hộ, phóng tác Vương Ngọc Long
Nhạc: Mai Đức Vinh và Phạm Anh Dũng
Ca sĩ: Xuân Thanh và Tấn Đạt
Thực hiện: Nguyễn Thu Hoa
pps: do Hoa Đào Năm Ngoái soạn, hình ảnh: Nhà Nho 26
 
Dạ Quỳnh Hương
thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Dao
nhạc Phạm Anh Dũng
Trần Thái Hòa trình bày
pps
 
Sầu Trong Đêm
thơ Chánh Thành
nhạc Phạm Anh Dũng
ca sĩ Xuân Thanh
hòa âm Huỳnh Nhật Tân
pps do Nguyễn Bắc Ninh thực hiện
 
Tình Bỗng Khói Sương
thơ Phạm Ngọc
nhạc Phạm Anh Dũng
ca sĩ Bảo Yến
hòa âm Quốc Dũng
pps do Nguyễn Bắc Ninh thực hiện
 
Dạ Quỳnh Hương
thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Dao
nhạc Phạm Anh Dũng
Bảo Yến trình bày
pps
 
Tình Là Hư Không
nhạc Phạm Anh Dũng
Bảo Yến trình bày
pps

Nhớ Sài Gòn
nhạc Phạm Anh Dũng; hòa âm Quốc Dũng, Xuân Thanh trình bày
pps do Lên Ngọc Châu thực hiện