padung.jpg (5209 bytes)

       Phạm Anh Dũng

 

Mưa bụi bay, mưa bay lất phất
Như ai ứa lệ giữa ban ngày
Cho anh ghé hồn bên đuôi mắt
Nâng niu mê si dấu chân mày
          (MƯA TRONG NẮNG VÀNG)
 
 


FastCounter by bCentral