Dòng Sông và Nỗi Nhớ

 
thơ Vương Uyên
nhạc Ðức Sơn & Lê Phương
 

CD_Fr.jpg (163102 bytes)

Vuong Uyen

P.O Box 86

Southeastern, PA  19399-0086

Email: vuonguyen_mn@yahoo.com

 

 
Dòng Sông Và Nỗi Nhớ - Tấn Ðạt
mp3
Real Player
 
Trường Tương Tư - Hạnh Nguyên
mp3
Real Player
 
Ðóa Hoa Tình Nhân – Xuân Trường
mp3
Real Player
 
Biển Vắng Lang Thang – Mai Thảo
mp3
Real Player
 
Tình Nhớ - Nguyên Thảo
mp3
Real Player
 
Tình Em - Tấn Ðạt
mp3
Real Player
 
Từ Anh Mây Xõa Hoàng Hôn - Tố Hà
mp3
Real Player
 
Lên Ngọn Ðồi Thơ – Xuân Trường
mp3
Real Player
 
Em Ði Góp Nhặt – Nguyên Thảo
mp3
Real Player
 
Mắc Nợ - Ðoan Trang
mp3
Real Player
 
Vườn Mơ - Tấn Ðạt
mp3
Real Player
 
Ngọn Nến Mừng Sinh Nhật – Ðoan Trang
mp3
Real Player

 

 

DongDongNoiNho_Back.jpg (205034 bytes)