CD Tâm Khanh: Ðừng Nhắc Chuyện Mùa ÐôngLiên Lạc: Tâm Khanh TLHUYNH@aol.com

Mời nghe: Nỗi Nhớ Vỡ Bờ 2.1 Mb

nhạc Tâm Khánh, thơ Bùi Bảo Trúc
hòa âm Luân Hoàng, record & mix Khánh Tâm