CUỘC T̀NH BẤT TỬ

tuyển tập gồm 12 truyện ngắn của Lâm Bích Nhy

với Lời giới thiệu của Nguyễn Gia Quốc và Lời Bạt của Vĩnh Hảo

Xuất bản tháng 5 năm 2003, in tại Hoa Kỳ

Sách dày 224 trang, b́a màu tráng láng trang nhă

Ấn phí trong nước Mỹ $10 USD, ngoài nước Mỹ $15 USD.

 

Liên lạc:

LAM BICH NHY

NYLANDSV. 14

2008 FJERDINGBY

NORWAY

Email: nhy7565@msn.com