Sự hiểu lầm văn minh VN ưu việt có tác hại như thế nào? 
Ai chịu trách nhiệm cho sự chậm tiến của đất nước? 
Tình yêu tuổi trẻ hiện nay có nhũng vấn đề gì?

Sách "Nhìn Lại Mình" 2nd Edition sẽ trả lời những câu hỏi trên và nhiều câu hỏi khác nữa. Độc giả có thể ca ngợi hoặc bực mình vì những phân tích can đảm, nhưng ai cũng thấy rằng đây là mơ ước của một người trẻ tuổi mong dất nước VN phát triển.

Muốn mua sách hoặc nhận sách FREE, xin liên lạc leqkhoi@yahoo.com