Tình Khúc Mai Đức VinhNgàn hoa hôm nay đã bao lần nở hôm qua. Hân hoan trong sắc tình, mỉm nhìn rực rỡ vì cuộc đời, vì yêu đương, vì hương gió trên thế giới nhạc, hoa, thơ và người.

Gió mùa hồng. Hoa hạ nắng. Nhụy lòng chớm nở cho đời mới. Tiếng nhạc từ giọt tim. Sóng ân tình gởi đến người thương. Màu vang như tiếng ngân trao tặng cuộc đời nơi có thế giới đã một lần sinh. Tái dư âm những điệp khúc dịu vời trong vùng không gian đang vẽ trời sắc thắm.

Áng hạ vàng
Rừng hoa lạ
Điệu lòng
Ngữ sắc
..... miên trùng khiêu vũ với thần thơ.

Ban Biên Tập Hồn Quê