nna_bienthuochoai.jpg     nna_tici.jpg


Văn, Tân Thư xuất bản
Văn Nghệ phát hành
Thơ Nguyễn Nam An

"Có khi em: Con ông Trời!
Có khi em bé nhỏ thời anh thương
Em bé nhỏ: Khi mùa đơm
Em con Trời lớn: Đời mưa tuôn rồi
Trước sau em cũng là người
Trái tim lớn bé theo thời nắng mưa"
[Trái Tim Lớn Bé]

"Em Bắc-Kỳ-sinh-trong-Nam
Hành anh khốn khổ thành hoang man tìm"
[Lục Bát Đầu Năm 2000]


Nguyễn Nam An đã làm chừng một ngàn bài thơ, và – chắc chắn – sẽ làm thêm một ngàn bài khác nữa. Hít thở và làm thơ, là hai việc không thể thiếu được trong đời sống của ông. Nếu bắt buộc phải ngưng làm thơ, tôi e rằng ông sẽ ngừng thở không lâu – sau đó.

Nguyễn Nam An không xử dụng những kỹ thuật trúc trắc, để diễn tả những tâm trạng trục trặc – như thường thấy ở những người làm thơ cùng thời. Thơ của Nguyễn Nam An hiền như đất, lành như rau, thường đẹp như những đóa hoa đồng nội; và luôn luôn đầy ắp những cảm xúc bình thường: tình hoài hương, tình bạn thời thơ ấu, tình chiến hữu của những ngày còn binh lửa, tình bằng hữu, tình yêu…
[Tưởng Năng Tiến]


Liên lạc: Nhà xuất bản Văn (408) 263-5283
Nguyễn Nam An
P.O. Box 52644
Irvine, CA 92619
email: NgNamAn@yahoo.com