Xin giới thệu đến các bạn thi tập Tình Thơ Áo Trắng  .

    Thi tập của 14 tác giả : Bảo Trân,Cát Biển,Dã Quỳ,Diệu Hạnh , Ðồng Văn ,HNTT ,Hoa Ðộ ,L.T.Quỳnh Hương ,Mỹ Ngọc ,Nguyễn Thanh Trúc ,Nguyễn Vân ,Phạm Văn Vui ,TVũ ,Vũ Thư Nguyên .

    Phát hành năm 2002 ,không đề giá bán .

Mọi chi tiết xin liên lạc :

               Cát Biển :   sn68pbc@yahoo.com

Mời nghe  các ca khúc do Mai Ðức Vinh phổ từ thi tập  Tình  Thơ Áo Trắng   

              

1.      Mùa Phượng Vỹ                   

      Thơ : Cát Biển

 

            2.    Ðời Ta Và Lá

                  Thơ : Ðồng Văn

                  Tiếng Hát : Nguyễn Dung (wma)

 

3.       Ngày Thân Ái                   

       Thơ : Hoa Ðộ

         

            4.   Trả Lại Em ...Trả Lại Tôi

                  Thơ : Hoa Ðộ