Ca Khúc Phật Giáo - Võ Tá HânChúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bộ CDs và cassettes Ca Khúc Phật Giáo do Võ Tá Hân phổ nhạc

"Nội dung và âm điệu của nhạc thì quá tuyệt vời! Nhạc lý và nghệ thuật của Võ Tá Hân ngày càng đi vào 'thâm cung của nghệ thuật và thiền chất'."
- Thích Tịnh Từ

"Trước ngưỡng cửa thế kỷ 21, Phật giáo cần phải chuyển mình cho hợp với đời sống và hòa đồng với tuổi trẻ. Thì nay đạo hữu là nhân tố làm giàu thêm kho tàng văn hóa Phật giáo..."
- Thích Minh Mẫn

"Phổ nhạc, hòa âm và trình bày rất lạ và rất khéo.... Võ Tá Hân đã đưa kinh Phật vào một cách diễn đạt khác với tụng niệm, vừa làm thỏa mãn cảm quan vừa đưa trực tiếp nội dung của kinh vào lòng người nghe."
- Thế Kỷ 21

"...Qua các băng nhạc của Võ Tá Hân, có thể nói được rằng nhạc Phật giáo đã đi vào thế kỷ 21 với thể nhạc hiện đại, hòa âm trình bày thật lạ và lôi cuốn..."
- Báo Người Việt

Xin liên lạc:
Bà Gia-Huấn Võ
12435 Kestrel St.
San Diego, CA 92129, USA
Ðiện thoại: (858) 538-1165
Fax: (858) 538-1261
Email: vosum@juno.com

Website: http://vota.com/nhac

Mời nghe:Chân Như (thơ Tuệ Kiên, nhạc Võ Tá Hân, tiếng hát Quang Minh)