Ngô Thụy Miên - CD Nỗi Ðau Muộn MàngThúy Nga thực hiện & phát hành
http://thuyngaonline.com


với 12 tình khúc Ngô Thụy Miên

1) Nỗi Ðau Muộn Màng (Tuấn Ngọc) - Paris By Night 66
2) Một Ðời Quên Lãng (Khánh Ly) - Paris By Night 56
3) Giọt Nắng Hồng (Thủy Tiên) - Paris By Night 66
4) Nỗi Ðau Từ Ðấy (Trần Thái Hòa) - Paris By Night 66
5) Biển và Em (Khánh Hà) - Paris By Night 66
6) Tình Khúc Mùa Xuân (Nhật Trung) - Paris By Night 66
7) Dấu Tình Sầu (Lưu Bích) - Paris By Night 66
8) Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ (Tuấn Ngọc) - Paris By Night 44
9) Mây Bốn Phương Trời (Loan Châu) - Paris By Night 66
10) Giáng Ngọc (Nhật Trung)
11) Miên Khúc (Ý Lan) - Paris By Night 50
12) Liên Khúc Ngô Thụy Miên (Khánh Hà, Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Duy Quang) - Paris By Night 66


Hòa âm: Tùng Châu (2, 4, 5, 11, 12), Nhật Trung (6, 7, 10), Tim Heintz (1, 3, 8), Kim Hansen (9)

Ðịa chỉ liên lạc:
Thúy Nga
9295 Bolsa Ave
Westminster
CA 92683 USA
tel: (714) 891 - 5665
fax: (714) 891 - 9673
email: thuynga@thuyngaonline.com


Mời nghe: Nỗi Ðau Muộn Màng (Tuấn Ngọc) mp3 1.1 Mb