CD Thơ Phổ Nhạc: Thuyền Nan

Mai Đức Vinh & Nhật Vũ

với tiếng hát Nguyễn Dung

Giá ủng hộ 5 đô la USA bao gồm luôn cước phí.Địa chỉ liên lạc:
Mai Đức Vinh
34 Dominion Crescent
Saskatoon
Sask - Canada S7L 4N7
E-mail: MaiDucVinh@yahoo.com
Trang nhà: http://MaiDucVinh.com