Mai Đức Vinh với CD THU

CD THU là những tác phẩm do Mai Đức Vinh và Nhật Vũ phổ nhạc từ thơ của:  Quan Dương, Thơ thơ, hntt, Mỹ Ngọc, Phạm Ngọc, Ngô Minh Hằng, TTKH, Nguyễn Thanh Trúc, Bảo Trân, Song Vinh và Phạm Anh Dũng.
Qua tiếng hát:
   Mỹ Dung, Dương Hiếu, Ngọc Tâm và Quang Minh. 
Hoà Âm:
   Quốc Dũng, Mai Đức Vinh và Nhật Vũ 
Trình bày bià: 
   Nguyễn Mai Phương   http://www.maiphuong.cjb.net 

Gía cho mỗi CD - bao gồm cả cước phí là: $5 USD (Mỹ và Canada)  hay $7 USD (các nước khác).

Xin vui lòng liên lạc:
email: 
   maiducvinh2000@yahoo.com
Bưu Điện:
  
MAI ĐỨC VINH (Dtang)   
   # 34 DOMINION CRESCENT
   SASKATOON , SASK
   S7L 4N7
   CANADA

Ban Biên Tập Hồn Quê