CD Thơ & Nhạc

Nghiêu Minh

Mẹ Thường Hằng
Trong Nước Mắt Em, Tôi Thấy Thiên Đàng
Em, Người Tình Nhân Tôi
Mẹ, Em và Nguồn Dấu Yêu* Đặc biệt 4 CD trên, sau khi mua về nghe, nếu không
vừa ý về trình độ nghệ thuật, chúng tôi vui vẻ hoàn tiền
lại cho quí vị. Giá mỗi CD 8 mỹ kim + cước phí hạng nhất.

Địa chỉ liên lạc:

NGHIEU MINH
PO. Box 342111, Bethesda, MD 20827 USA
Tel : (301) 983 - 8001 /Fax : (301) 365 - 5961
E-mail: nghieuminh@aol.com
Trang nhà: http://www.nghieuminh.com