Mẹ Thường Hằng

Nghiêu Minh


Tập thơ Mẹ Thường Hằng, khổ bìa 81/2 x 11,
với nhiều phụ bản 6 màu và được in trên giấy trứng cúc
thật trang nhã. Gồm 10 bài thơ viết đặc biệt cho Mẹ
(có phần dịch sang Anh ngữ).Địa chỉ liên lạc:

NGHIEU MINH
PO. Box 342111, Bethesda, MD 20827 USA
Tel : (301) 983 - 8001 /Fax : (301) 365 - 5961
E-mail: nghieuminh@aol.com
Trang nhà: http://www.nghieuminh.com