DDo^`ng Ca?m - Tuye^?n Ta^.p Tho+           DDo^`ng Ca?m - Tuye^?n Ta^.p Tho+


ĐỒNG CẢMTập thơ đầu tiên do Suối Nguồn phát hành. Tống Châu xuất bản. Bìa giấy bóng, dầy 215 trang.

Giá: 15 USD.

Với sự góp mặt của hai thế hệ Già và Trẻ: Chu Vương Miện, Du Tử Lê, Lê Văn Tiễn, Nguyên Khôi, Trần Vấn Lệ & Đức Trí Quế Anh, La Lan, Môi Tím, Thơ Thơ, Võ Nguyễn Như Quỳnh.

Chi phiếu và liên lạc xin vui lòng gởi về:
SUỐI NGUỒN
P.O. Box 180831
Austin, TX 78718-0831
email: SuoiNguon@usa.net