Tuyển Tập Thơ Giao Mùa 2003

--- 25 tác giả, Nguyệt San Giao Mùa phát hành ---

http://www.giaomua.com
Tuyển tập thơ Giao Mùa 2003 vừa được phát hành trong tháng 7 vừa qua. Tuyển tập gồm những bài thơ của 25 cây bút thường trực của Nguyệt San Giao Mùa: Bích Hà, CC, Ðặng Xuân Mai, Ðỗ Thành, Gia Phong, Hoa Cỏ, Hoa Ðộ, Hoàng Mai Phi, Linh Vũ, Lưu Nguyễn Từ Thức, Mạc Phương Ðình, Ngân Phi Thư, Ngô Thy Vân, Ngọc An, Nguyên Khoa, Nhật Khánh, Phạm Chung, Sông Kiên, Tân Văn, Trần Thị Hà Thân, Trần Viết Minh Thanh, Trung Kỳ, Vành Khuyên, Viễn Phương, Võ Thị Xuân Ðào.

Tuyển tập dầy 206 trang, bìa do họa sĩ Nguyễn Mai Phương, phụ bản do Trường Ðinh và Hoa Ðộ, trình bày bởi Nguyệt Trinh và lời ngỏ do Trung Kỳ.

Giá ủng hộ là $10.00 (kể cả cước phí trong Hoa Kỳ).

Xin trân trọng giới thiệu đến độc giả các nơi.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Trung Kỳ
P.O. Box 378
Merrifield, VA 22116
USA
email: TrungKy@aol.com