DuTuLe.jpg (11166 bytes)
Du Tử Lê
Giữ Đời Cho Nhau
 

 

DuTuLe01.jpg (1912 bytes)
Đêm, Nhớ Trăng Saigon
Nhạc: Phạm Đình Chương
Vũ Khanh trình bày
 
 
DuTuLe02.jpg (2535 bytes)
Trên Ngọn Tình Sầu
Nhạc: Từ Công Phụng
Ý Lan trình bày
 
 
DuTuLe03.jpg (2980 bytes)
K. Khúc Của Lê
Nhạc: Đăng Khánh
Hoàng Nam trình bày

 

DuTuLe04.jpg (3351 bytes)
Quê Hương Là Người Đó
Nhạc: Phạm Đình Chương
La Sương Sương trình bày

 

DuTuLe05.jpg (3028 bytes)
Hiến Chương Yêu
Nhạc: Nguyên Bích
Đinh Ngọc trình bày

 

DuTuLe06.jpg (2757 bytes)
Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu
Bảo Oanh

 

DuTuLe07.jpg (3558 bytes)
Em Ngủ Trong Một Mùa Đông
Nhạc: Đăng Khánh
Ý Lan trình bày
 
DuTuLe08.jpg (2465 bytes)
Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Ta
Nhạc: Trần Duy Đức
Diễm Liên trình bày
 
DuTuLe09.jpg (3051 bytes)
Khi Cuộc Tình Đã Chết
Nhạc: Phạm Đình Chương
Anh Dũng trình bày
 
DuTuLe10.jpg (3752 bytes)
Thương Mẹ Đã Lưng Đồi
Nhạc: Lê Văn Thành
Ngọc Huệ trình bày

 

DuTuLe11.jpg (3130 bytes)
 
Ơn Em
Nhạc Từ Công Phụng
La Sương Sương & Hoàng Nam
 
 
DuTuLe12.jpg (2358 bytes)
Khúc Thụy Du
Nhạc: Lê Minh Bằng
Vũ Khanh trình bày
 
 
DuTuLe13.jpg (2359 bytes)
Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển
Bích Thuận

 


Quý vị có thể mua video tại
Diễm Xưa Productions
P.O. Box 26217
Santa Ana, CA 92799
(714) 894-9432