Video Huế Ơi !

VCD Huế Ơi !

Do Mai ức Vinh pht hnh

Lin Lạc : maiducvinh@yahoo.com

 

 

1.     Giới Thiệu

2.     Xin Em Giữ Dm Ti

3.     Chiều Nay Ai Dưa Em Về

4.     Huế Ơi !

5.     o Tm Xưa

6.     T o Trắng

7.     Phong Vấn

8.     Hối Tiếc

9.     Khng C Em

10. Trỏ Lại Cng Ti

11. Lạt Ơi -Tạm Biệt Em

12. C Những Lc Buồn

13. Về u