Tình Ca Ngô Thụy Miên

Thúy Nga Paris by Night 66

 

 

00GioiThieu.jpg (20284 bytes)
01DauTinhSau_LuuBich.jpg (15205 bytes)
02NgoThuyMien.jpg (15519 bytes)
Giới Thiệu
 
Real Player
wmv
 
Dấu Tình Sầu
Lưu Bích
Real Player
wmv
 
Ngô Thụy Miên
 
Real Player
wmv
 
03May4PhuongTroi_LoanChau.jpg (15531 bytes)
04NoiDauTuDay_TranThaiHoa.jpg (16228 bytes)
05BienVaEm_KhanhHa.jpg (22281 bytes)
Mây Bốn Phương Trời
Loan Châu
Real Player
wmv
 
Nỗi Đau Từ Đấy
Trần Thái Hòa
Real Player
wmv
 
Biển Và Em
Khánh Hà
Real Player
wmv
 
06TinhKhucMuaXuan_NhatTrung.jpg (11524 bytes)
07NoiDauMuonMang_TuanNgoc.jpg (22210 bytes)
08GiotNangHong_ThuyTien.jpg (10405 bytes)
Tình Khúc Mùa Xuân
Nhật Trung
Real Player
wmv
 
Nỗi Đau Muộn Màng
Tuấn Ngọc
Real Player
wmv
 
Giọt Nắng Hồng
Thủy Tiên
Real Player
wmv
 
 
09LienKhucNTMien.jpg (22430 bytes)
 
Liên Khúc
Ngô Thụy Miên
Real Player
wmv

Nếu không xem được wmv thì bạn phải có Window Media Player, và muốn xem Real Player phải có Real Player installed vào trong computer. Có trở ngại gì xin liên lạc về honque@honque.net
 
(download Windows Media Player: WinXP    Win9xSeMe2000)
(download Real Player)